Onteigening en planschade

Stel dat uw bedrijf of woning (gedeeltelijk) moet wijken voor de aanleg van een weg of woonwijk. Of uw bedrijf lijdt schade door bestemmingsplanwijziging vanuit de overheid. Dan behartigt Eigen Erve Rentmeesters graag uw belangen. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van onteigening en planschade.

Eigen Erve Rentmeesters verdedigt uw belangen en haalt er het beste voor u uit.

Neem voor meer informatie over onteigening en planschade contact op met Eigen Erve Rentmeesters.